K_Dekker bouw & infra aan het woord

Veelzijdige bouwers

Dat is het motto van K_Dekker bouw & infra. Dat zie je ook terug in onze divisies bouw, infra en kleinbouw. Bovendien hebben we een eigen staal- en timmerfabriek en werken onze collega’s uit de verschillende disciplines geregeld samen. Project “het Caendorp” past daarom ook goed bij ons en wij zijn daarom ook trots dat wij samen een bouwteam vormen om zo optimaal gebruik te maken van ieders expertise.

Multidisciplinair

Met onze verschillende disciplines kunnen we een breed scala van werk aan. De disciplines werken geregeld samen, zeker als het om combinaties van bouwen en civieltechnisch werk gaat. Bouwen doen we samen. Binnen ons bedrijf, maar natuurlijk ook met de andere bouwpartners, toeleveranciers, architecten en constructeurs. En natuurlijk primair met onze klanten en opdrachtgevers. Naast projecten die we in opdracht verrichten, ontwikkelen we zelf ook projecten in eigen beheer op basis van kansen die we zien in de vastgoedsector.

Samenwerken is cruciaal

Het begint met de taakverdeling. Het is van belang om de diverse werkzaamheden die bij een projectontwikkeling komen kijken goed te verdelen onder de partijen die het bouwteam of de bouwcombinatie vormen. Wie pakt de voorbereiding op, de 3D BIM-berekeningen, de uitvoering? Wie de eventuele voorafgaande sloop, wie de infra? Moeten er nog externe specialisten worden aangetrokken? Hoe pakken we als één team de communicatie met de omwonenden op, en hoe het omgevingsmanagement? Goed kunnen samenwerken is cruciaal. 

Omgeving

Oog en oor hebben voor de omgeving en de omwonenden is bij een bouwproject van groot belang. Ladende en lossende vrachtwagens, geluidsoverlast, stof, een omleiding of een omlooproute: omwonenden worden niet altijd gelukkig van een bouwproject in de buurt. Begrijpen we bij K_Dekker. Niet voor niets zijn we sinds 2012 deelnemer van Bewuste Bouwers. We werken conform de gedragscode op onze projecten en we bouwen op een veilige, duurzame en omgevingsbewuste manier.

Milieu telt

Niet alleen op onze bouwprojecten, maar in onze complete bedrijfsvoering. Circulair bouwen, CO2-reductie, energiezuinige klimaatinstallaties: ze zijn al jaren vast onderdeel van ons beleid. In al onze bouwprojecten zoeken we naar oplossingen om een beter, duurzamer en toekomstbestendiger resultaat neer te zetten. Milieuvriendelijke en energiebesparende technieken, hergebruik en recycling van materiaal, elektrische machines en transportmiddelen: we houden de ontwikkelingen op die gebieden ook goed in de gaten.

Duurzaam bouwen

Duurzaamheid is een van de uitgangspunten in onze projecten én in onze organisatie. We adviseren opdrachtgevers proactief over concrete duurzaamheidsmaatregelen die ze kunnen treffen, bijvoorbeeld rondom CO2-reductie. Bouwprojecten beoordelen we op verschillende milieutechnische aspecten. Daarbij zoeken we altijd naar een balans tussen financiële en maatschappelijke meerwaarde.

Veilig werken is daarnaast een van onze belangrijkste speerpunten. Logisch als je bedenkt dat werken in de bouw altijd met risico’s gepaard gaat. K_Dekker staat op trede 4 van de Veiligheidsladder en natuurlijk zijn we ook VCA-gecertificeerd. De Veiligheidsladder is een certificatieschema om het veiligheidsbewustzijn en bewust veilig handelen in bedrijven te beoordelen, te meten en continu te verbeteren. Doel is het terugdringen van het aantal onveilige situaties, met als gevolg een vermindering van het aantal incidenten. De Veiligheidsladder kent vijf treden. Hoe hoger het veiligheidsbewustzijn is in een organisatie, hoe hoger de score op de veiligheidsladder.

Hybride graafmachines

De hybride graafmachines van K_Dekker verbruiken zo’n twintig tot dertig procent minder diesel dan de reguliere graafmachines. Twee machines zijn voorzien van 3D GPS waardoor de kraanmachinist heel precies kan graven. Verder zijn ze ook nog eens een stuk stiller – fijn voor de machinist én de omwonenden. De Euro 6-vrachtwagens van K_Dekker mogen rijden in de milieuzones van de grote steden. Bovendien rijden die trucks zelden leeg – laden en lossen wordt strak gecoördineerd. Geen onnodige ritten dus en veel minder CO2-uitstoot. Verder rijdt er op de Werf in Krabbendam een elektrische heftruck.

CO2-reductie
CO2-reductie is een belangrijke pijler van ons beleid. We zoeken voortdurend naar technische innovaties en passen onze werkwijze in projecten aan om de CO2-uitstoot serieus en blijvend terug te dringen. Ook conformeren we ons aan de CO2-prestatieladder van SKAO – K_Dekker zit al een aantal jaar op de hoogste trede. Dat levert behalve milieuwinst en kostenbesparingen ook commercieel voordeel op.

We werken concreet aan de CO2-reductie bij betonmortel – een van de drie door ons meest gebruikte bouwproducten. We kopen uitsluitend in bij leveranciers met het Beton Bewust keurmerk en streven naar de kortst mogelijke reisafstand tussen bouwlocatie en betoncentrale. Bij voorkeur zetten we een hybride mixer in.